Проект " Опознай планината чрез спорт"

Дата на мероприятието 08.10.2022 г.

Място ПП Витоша , Игликина поляна
Целевата група обхваща 115 ученика от начален, прогимназиален и гимназиален етап. В това число 10 деца със СОП. Участниците ще вземат участие в спортно-двигателни и занимателни игри. Така ще покажат своите спортни умения и възможности, ще се заредят с положителна емоция, ще изградят умения за работа в екип и ще получат възможност да общуват в среда, различна от училищната, да опознаят природата и да видят нейната красота.