Проект по Свят и личност

„Нека оставим място в сърцата и домовете за нашите родители “ проект по Свят и личност на ученици 12 клас в 23.СУ. Децата, прекрачили прага на домът за възрастни хора, успяха да премахнат сивата пелена на едообразието и разпръснаха слънчеви лъчи в душите им, сгряха сърцата и усмихнаха лицата им. Калина, казва: „Не се нуждаем от мостове за да свържем поколенията, а само от две протегнати ръце ”. Отвъд болестите и недъзите в дома, те се докоснаха до мъдростта на побелелите коси и самотните сърца. За тях Калина, Мирослава и Юли са светъл лъч надежда.