Проект "Приятел за изслушване"

23 - то СУ  участва в двата проекта за промяна на нагласите по отношение на тормоза и насилието в училище. Следствие на участието в проект Ревис е създаден ученическият проект "Приятел за изслушване", който продължава своята дейност в рамките на училището като превенция на тормоза и насилието.

Проект