Проект "Професия за теб"

Целта на проекта е професионална ориентация и кариерно консултиране на ученици от XI клас за избор на образование и професия.