Проект Ревис

✅️Втори ден от международната конференция по проект Ревис, в Будапеща. ????Всички училища представиха своите проекти и резултатите от тяхната работа. ❗️Унгарският представител на Terre des hommes, координатор по проекта, Марта Бене започна своята презентация с проекта "Приятел за изслушване" на учениците от 23 СУ, като ????най-иновативен и надхвърлил целите на проекта.???? ????Лора и Кристина представиха "Приятел за изслушване", който беше най-високо оценен от представителите на партньорите по проекта!????????????