Проектът "Приятел за изслушване"

Проектът "Приятел за изслушване", създаден от ученици от 9а и 9в. Връстници подготвят интерактивни игри, чрез които помагат за сплотяване на класовете и опознаване на сучениците помежду им. Учениците предлагат своята помощ като "приятел за изслушване" в случаи на конфликти и проблемни ситуации, както и по-трудната адаптация на някои ученици.