ПРОЕКТИ – 2020/2021 година

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

График за провеждане на допълнителни обучения за I срок на учебната 2020/2021 година

Предмет

ръководител

Клас

Ден

Час

Място

Бр.ч.седм.

Общ бр.       час.

1

БЕЛ

Ружа Райчева

Понеделник

16:50- 17:25

203

4

120

Сряда

16:50- 17:25

203

Четвъртък

16:50- 17:25

203

Петък

16:50- 17:25

203

2

БЕЛ

Рогица Иванова

Понеделник    Вторник       Петък

17.30-18.10     17.30-18.10     16.40-17.20

104     104     104

3

100

3

БЕЛ

Светла Кацарова

Вторник

13:15- 15:00

304

2

60

4

БЕЛ

Светла Кацарова

Понеделник

13:15- 15:00

304

2

60

5

БЕЛ

Светла Кацарова

Петък

13:15- 15:00

305

2

60

6

БЕЛ

Ал. Апостолова

Четвъртък

13:10- 13:50

406

2

60

Петък

13:10- 13:50

403

7

БЕЛ

Ал. Апостолова

Понеделник

13:10- 13:50

402

2

60

Петък

13:10- 13:50

402

8

БЕЛ

Кристина Петрова

10а

Вторник

11.30-12.10

402

 

70

Сряда

12.30-13.55

306

2

9

БЕЛ

Кристина Петрова

10Б

Понеделник

11.30-12.10

303

 

 

Сряда

13.15-13.55

308

2

70

10

БЕЛ

Кристина Петрова

12в

Четвъртък

11.30-13.00

313

2

70

11

АЕ

Емилия Ленкова

Вторник

13.15-13.55

413

 

60

 

Петък

13.15-13.55

413

2

12

Френски език

Даниела Ламбова

11а

Понеделник

13.15-13.55

306

 

70

Вторник

13.15-13.55

308

2

Още