Профил "Биология и ЗО"

     Посещение на ученици от 23 СУ- Профилирана подготовка по Биология и ЗО- 11. клас в Института по органична химия с Център по фото химия- БАН.

      Благодарение на любезното съдействие на  ас. д-р Мая Кирилова-Тавлинова ( наш обичан колега по химия) и гл. ас. д-р  Мариана Каменова- Начева, учениците се докоснаха до истинската наука. Имаха уникалната възможност да видят съвременна апаратура за изследване на сложни съединения и сами да извършат хроматографски анализ.

      Благодарим на нашите любезни домакини от БАН!