Програма „Да окрилим всяко дете"

,,Играта е най-високата форма на изследване." - Алберт Айнщайн


Играейки, учениците от ЦДО 2.1 изследват и учат.
 Те направиха Музей на науката. Децата представиха света през своите очи - пътешествие в миналото, настоящето и бъдещето. Изработиха стаи на динозаврите, астрономите, цветята, животните, колите. 
Те са насърчавани да вършат това, от което се интересуват. Увереността е важен елемент, за да почне детето да гони мечтите си, да вярва в талантите си и себе си.