Програма "Връстници обучават връстници"

Срещи и разговори с момичетата от 5-те класове за проблемите във взаимоотношенията и въпросите в пубертета. Срещата е по програмата "Връстници обучават връстници". Обучител: Димана Спасова от 12 а клас.