Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община - Проект „ Играй активно - движението е здраве”

Проектът ще осъществи съвместен спортен празник с ученици от начален етап, техните родители и учители и е в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта”

Предвидените турнири, състезания и забавни игри ще се състоят на 22.05.2019 г. от 09,00 ч. до 16,30 ч. в ПП „Витоша“, местност Златните мостове.