Промяна цената на купона за обяд

Уважаеми родители и колеги,

В сила от 14.03.2022 година, цената на купона за обяд се променя на 4,10 лв (3, 60 купон + 0,50 ст. за опаковка и индивидуални прибори).

Допълнително споразумение - в прикачения файл

УР 23.СУ