Протокол - комисия за разглеждане и класиране на документи за участие в платени извънкласни дейности за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 години