Проучвам света около мен

В часовете по "Иновативен свят" две поредни седмици делфинчетата от 1. б клас работиха по тема "Проучвам света около мен". Обсъждаха условията за здравословен начин на живот и какво е "потребителска култура". Научиха, че е важно да четат какво пише на опаковката на продукта и че изборът да се храни здравословно го прави всеки човек сам за себе си. А трябва ли да вярваме на рекламите? Когато човек е информиран, никой не е в състояние да му повлияе. Направихa колажи, класифицирахa продукти по предварително зададени критерии, работихa в екип. Браво делфинчета! Справихте се впечатляващо!