Психолози

 

Как да помогнат родителите и учителите

 

 

В определени периоди от живота си децата могат да имат трудности в отношенията си с възрастните, с връстниците си или в учебния процес. Тогава те се открояват в класа, обясняват училищни психолози.

„В училището наричат проблемните деца хиперактивни, асоциални, девиантни, деца със специални образователни потребности”, обяснява  психологът Анет Маринова.

В хода на развитието на едно дете може да има различни кризи. „Много малко се говори в системата за преходните периоди. Те могат да бъдат много сериозни, сериозно да разтревожат едно дете и да има промени в него, без преди това да е имало някакви трудности в училище”, допълва Маринова.

Някои от преходните периоди съвпадат с пубертета. „Децата са много различни и ние се срещаме с космос от ситуации в училище. Промяната в децата е свързана с технологиите. Знанието е достъпно и все по-често няма нужда от посредническата фигура на възрастния и това може да бъде една причина от трудността, която срещаме по отношение на зачитане на авторитета”, посочи училищният психолог.

 Видео