Публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

23.СУ „Фредерик Жолио- Кюри“, гр. София, бул. „Ситняково“ № 21, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години