Работа на училищната комисия по план- приема за ОСМИ клас

Уважаеми родители,

 

Училищната комисия на 23.СУ по държавния план- прием за ОСМИ клас ще работи по график, утвърден от МОН:

 

  • на 13.07.23г.; 14.07.23г. и 17.07.23г.

 

  • от 08:00ч. до 18:00ч.

 

При записване на ученик:

  • се предоставя свидетелството за основно образование
  • попълва се заявление по образец на у-щето
  • получава се входящ номер за записан

 

При подаване на заявление за участие във ІІ етап на класиране:

  • се подава заявление по образец на РУО на МОН
  • получава се входящ номер за подадено заявление
  • мястото не се запазва

 

от УР на 23.СУ