Работа по проекти в електронна среда 3.в клас

Учениците от 3.в клас представиха своите проекти по ЧП в условия на обучение в ОРЕС. Децата показаха умения за откриване на информация и представяне на проектите си  по добър начин. Проявиха богато въображение и дадоха прекрасни идеи.

Класен ръководител: Елена Божилова