Работилница за мартеници

Сръчност и фантазия, проявени от децата в начален етап при изработването на мартеници.

(ЦДО 3.3)