Разяснение относно - ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 23 СУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Във връзка със запитване относно продължителността на срока за изпълнение на Обособена позиция 1 от обществената поръчка Ви уведомяваме, че срокът е 20 дни от подписването на договор, но не по-късно от 25.08.2019 г. Този срок е посочен в Техническата спецификация и обявата на обществената поръчка.

Посочването на 30 дневен срок в т. VIII от Документацията за участие е техническа грешка и не следва да се взима предвид.

 

 

Възложител:

Нина Чанева

Директор на 23 СУ „Фредерик Жолио - Кюри“