Разглеждане изпитни работи от държавни зрелостни изпити

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с писмо на РУО с изх. № РУО1- 16780/ 07.06.19г. имате възможност да се запознаете с оценените ви изпитни работи от 12.06.19г. до 14.06.19г. между 08:30ч. и 10:30ч. в присъствието на Цветанка Манчева- член на училищната зрелостна комисия.

от УР