Разпределението по стаи за Софийския математически турнир

Разпределението по стаи за Софийския математически турнир е в прикачения файл.