Реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас Ви уведомявам, за следното:

След запитвания относно изпълнение на графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/ 2020 година, утвърден със заповед № РД 09-1709/ 29.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с писмо с вх. № РУО-22746/ 24.07.2019 г. от МОН се уточнява, че записването на учениците, класирани на трети етап може да започне на 30.07.2019 г. и да приключи на 31.07.2019 г.

 

23 СУ