Редовна сесия за ученици от 12 клас на СФО

Уважаеми родители и ученици,

Запознайте се графика за редовна сесия за 12клас- за ученици в самостоятелна форма на обучение .

Изпитите се провеждат в каб. 210. Изпитите по чужд език се състоят от две части- писмена и устна. Изпитът по ИТ се състои от две части- писмена и практическа. Изпитът по ФВС е практически.

ПРЕДМЕТ ДАТА/ ДЕН ЧАС Явява/т/ се:
ИТ- ЗИП 18.03.19/ понед. 10:30 В.Д.; А.Н.
ФВС 20.03.19/ сряда 13:30 В.Д.; А.Н.
БЕЛ 22.03.19/ петък 11:00 В.Д.; А.Н.
Физика и астр. 26.03.19/ втор. 10:00 В.Д.; А.Н.
АЕ 28.03.19/ четв. 09:00 В.Д.; А.Н.
География и икон. 08.04.19/ понед. 10:00 В.Д.; А.Н.
Математика 11.04.19/ четв. 10:00 В.Д.; А.Н.
Свят и личн. 16.04.19/ втор. 11:00 В.Д.; А.Н.
История и цив. 19.04.19/ петък 11:00 В.Д.; А.Н.
ФЕ 23.04.19/ втор. 10:30 В.Д.
ИтЕ 23.04.19/ втор. 10:30 А.Н.
История и цив.- ЗИП 25.04.19/ втор. 10:00 А.Н.
Философия- ЗИП 25.04.19/ втор. 10:00 В.Д.