Резултати от Софийския математически турнир

 Резултатите от Софийския математически турнир, който се проведе на 5.11.2022г., по класове и дата за получаване на награди.

 

Резултати