РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 11.09.2019г.

V КЛАС - НАЧАЛО 17:30 ЧАСА - УЧИТЕЛСКА СТАЯ

 

VIII КЛАС - НАЧАЛО 18:00 ЧАСА - КИНОСАЛОН

КЛАС
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
КАБИНЕТ
2А
МАРИАНА РАНОВА
107
2Б
ЕЛЕНА БОЖИЛОВА
204
2В
ПОЛЯ МИХАЙЛОВА
205
2Г
ВЕСЕЛА ТОДОРОВА
108
3А
ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА
101
3Б
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
102
3В
НОНА АЛЕКСИЕВА
103
3Г
ВАСИЛКА ПЕТРОВА
104
4А
НАСТЯ ПЕТКОВА         
302
4Б
РУЖКА БОРИСОВА
301
4В
мария стойнева
303
4Г
ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА
304
КРИСТИНА ЦУРЕВА
109
МИЛВАНА РАДЕВА
404
ЛУШКА МИЛЕНКОВА
410
ДИЛЯНА БУРМОВА
206
ГАЛЯ ХРИСТОВА
209
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА
306
МАРИАНА АНДОНОВА
401
МАРИЯ АРАБАДЖИЙСКА
402
СВЕТЛА КАЦАРОВА
208
МИГЛЕНА МАРЧЕВА
405
ЦВЕТАНКА МАНЧЕВА
403
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
408
СИЛВИЯ КОШУЛЯНОВА
406