Родителски срещи II - VIII КЛАС - 11.09.2019г.

Родителски срещи II - VIII КЛАС - 11.09.2019г. 

  • V а, Vб и V в клас - в учителска стая от 17:30 часа

 

  • II, III, IV, VI и VII клас  - по класни стаи от 18:00 часа

 

  • VIII а, VIII б и VIII в клас - в кинозала от 18:00 часа 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

  • Запознаване със сменен режим, дневен режим
  • Запознаване – учебен план, преподаватели
  • Организация за закупуване на учебници по съответния ЧЕ
  • Запознаване със Заповед на Директора, указваща процедурата за получаване, съхраняване и връщане на безплатните учебници
  • Получаване на учебници
  • Електронен дневник, чипове за нови ученици