РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - III.Б, III.В, IV.Б, IV.В и IV.г клас

Уважаеми родители,

На 04.11.2021 година от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за III.Б, III.В,  IV.Б,  IV.В и IV.Г клас.

Срещата ще се проведе във виртуалните класни стаи на Школо.бг.

Дневен ред:

1. Дейности по проект „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“