РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - ОТ I до VIII КЛАС

Уважаеми родители,

 На 08.09.2021 година ще се проведат родителски срещи, както следва:

I клас – от 18:00 часа

II IV клас – от 17:30 часа

V клас – VII клас – от 18:30 часа

            VIII клас – от 18:00 часа (в киносалон)

ДНЕВЕН РЕД:

  • запознаване със сменен режим, дневен режим;
  • запознаване – учебен план, преподаватели;
  • организация за закупуване на учебници по съответния ЧЕ;
  • получаване на учебници II-VII клас;
  • електронен дневник, чипове за нови ученици;
  • провеждане на инструктажи за учебната 2021/2022 година;
  • избор на родителски актив;
  • въвеждане на униформа – за учениците от I клас.

 

Клас

Кабинет

1.А

102

1.Б

103

1.В

101

2.А

107

2.Б

108

2.В

109

3.А

202

3.Б

203

3.В

201

4.А

301

4.Б

205

4.В

204

4.Г

104

5.А

302

5.Б

303

5.В

304

5.Г

305

6.А

413

6.Б

408

6.В

412

6.Г

406

7.А

401

7.Б

402

7.В

403

8.А

206

8.Б

208

8.В

209

Училищното ръководство е създало необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

 

Необходимо е всички да носят лични предпазни средства - маска, ръкавици и химикал.

УР 23.СУ