РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - V, VII, IX и XI клас

Уважаеми родители,

На 03.11.2021 година от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за V, VII, IX и XI клас.

Срещата ще се проведе във виртуалните класни стаи на Школо.бг.

Дневен ред:

       Запознаване – учебен план, преподаватели /9. и 11. кл./

       Запознаване с Правилника на 23. СУ /9. и 11. кл./

       Инструктажи /9. и 11. кл./

       Родителски актив /9. и 11. кл./

       Избор на представител за общо събрание – конституиране на обществен съвет /9. и 11. кл./

   Консултации с учители