РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ - VI, VIII, X и XII клас

Уважаеми родители,

На 04.11.2021 година от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за VI, VIII, X и XII клас.

Срещата ще се проведе във виртуалните класни стаи на Школо.бг.

Дневен ред:

       Запознаване – учебен план, преподаватели /10. и 12. кл./

       Запознаване с Правилника на 23. СУ /10. и 12. кл./

       Инструктажи /10. и 12. кл./

       Родителски актив /10. и 12. кл./

       Избор на представител за общо събрание – конституиране на обществен съвет /10. кл./

   Консултации с учители