Родителски срещи за 5 клас и 8 клас

Уважаеми родители и ученици,

За новите класове- 5а (хореогр.); 5б; 5в; 5г; 8а (итал.ез.); 8б (предпр.) и 8в (икон. разв.) класове ще се проведат родителски срещи на 10.09.20г. /четвъртък/ от 18:00ч.

Класните ръководители ще ви информират допълнително за организацията по провеждането на родителските срещи.

От УР