Родителски срещи

На 17.10. 2017 г. - I - VII клас

КЛАС
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
КАБИНЕТ
1А
ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА
101
1Б
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
102
1В
НОНА АЛЕКСИЕВА
103
ВАСИЛКА ПЕТРОВА
104
2А
НАСТЯ ПЕТКОВА         
302
2Б
РУЖКА БОРИСОВА
301
2В
мария стойнева
303
2Г
ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА
304
КРИСТИНА ЦУРЕВА
109
3А
МАРИЯ ДАСКАЛОВА
202
3Б
СОФИЯ ИЛИЕВА
203
3В
МАРИАНА ИВАНОВА
305
3Г
ВЕСЕЛА ТОДОРОВА
108
4А
МАРИАНА РАНОВА
107
4Б
ЕЛЕНА БОЖИЛОВА
204
4В
ПОЛЯ МИХАЙЛОВА
205
4Г
АЛЕКСАНДРА ПАНАЙОТОВА
201
МАРИЯ АРАБАДЖИЙСКА
402
СВЕТЛА КАЦАРОВА
208
МИГЛЕНА МАРЧЕВА
404
МИЛВАНА РАДЕВА
209