Родителски срещи

Родителска среща - 1 - 7 клас - 17.10.2017 г. - 18 ч.
Родителска среща - 8 - 12 клас - 18.10.2017 г. - 18 ч.

За разпределение на класовете по кабинети вижте прикачения файл.