Родителски срещи

На 16.01.18г. /вторник/ от 18:00ч.- родителска среща за I - VІІ класове

На 17.01.18г. /сряда/ от 18:00ч.- родителска среща за VІІI - ХІІ класове / ХІІ  клас- обща част- киносалон/

Разпределение на класовете по кабинети можете да видите в прикачения файл.