РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Дневен ред на родителската среща

 

 

  1. РЕЗУЛТАТИ  I УЧЕБЕН СРОК.
  2. СПАЗВАНЕ НА ПДУ.
  3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 30.04.2019г. - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.
  4. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ.
  5. КОНСУЛТАЦИИ УЧИТЕЛИ.

 родителска среща за І- VІІ клас

16.04.2019г. /вторник/ от 18:00ч.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ

Клас

Стая

Класен ръководител

107

Мариана Ранова

205

Поля Михайлова

204

Елена Божилова

201

Александра Панайотова

101

Даниела Кръстева

2б 

102

Силвия Георгиева

2в 

103

Нона Алексиева

104

Василка Петрова

3а 

302

Настя Петкова

301

Ружка Борисова

303

Мария Стойнева

304

Зорница Костадинова

109

Кристина Цурева

202

Мария Даскалова

4б 

203

София Илиева

305

Мариана Иванова

108

Весела Тодорова

209

Галя Христова

306

Даниела Илиева

401

Мариана Андонова

402

Мария Арабаджийска

208

Светла Кацарова

410

Миглена Марчева

404

Милвана Радева

403

Божана Тошкова

206

Диляна Бурмова

406

Лиляна Димитрова

 

 родителска среща за VІІІ- ХІІ клас

17.04.2019г./сряда/ от 18:00ч.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ

Клас

Стая

Класен ръководител

313

Афродита Сариева

208

Кристина Петрова

209

Александра Малчева

306

Симона Лукарска

402

Красимира Спасова

10а

410

Петя Станева

10б

409

Албена Костова

10в

206

Ангелина Игнатова

11а

412

Диляна Кирилова

11б

405

Поля Кацарска

11в

308

Екатерина Боянова

12а

403

Цветанка Манчева

12б

406

Силвия Лолова

12в

401

Жанета Вътова

12г

404

Силвия Кошулянова

12д

408

Петя Пеева