С велосипед – активно, отговорно и безопасно напред

На 5 октомври 2022г. ученици от 5б клас от 23. СУ представиха в часа на класа различни средства за пасивна защита на велосипедиста. Практическото занимание се проведе в рамките на проекта „С велосипед – активно, отговорно и безопасно напред“.