Събрание на УН

Събранието на УН от 31.01.2018 г. се отлага за 12.02.2018 г. (понеделник) от 18 ч. в киносалона на 23 СУ.