Състезание по Бизнес информатика

На 04.03.2020 г. ученици от 12 В клас с учител Л. Миленкова, взеха участие в Национално ученическо състезание по Бизнес информатика, организирано от Стопанската академия “Димитър А. Ценов” в град Свищов.

В първата част на състезанието учениците решаваха електронен тест, като всеки ученик работи самостоятелно в определено време. Тестът включваше въпроси, насочени към продуктите на Microsoft Office и познания по информационни технологии.

Нашите 12класници се представиха достойно и получиха сертификати за участие.

Подробна информация в "АзБуки - Национално издателство за образование и наука"

https://azbuki.bg/novini-2020/broj-16-2020/e-predizvikatelstvo-po-biznes-informatika/