Седмична програма от 03.06.24г.

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

Моля да се запознаете със седмичното разписание от 03.06.24г. поради преминаване в едносменен режим за ІV- ХІ клас.

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

 

от УР