Седмична програма от 04.02.21г до 17.02.21г. във връзка с преминаване на присъствено обучение за 7, 8 и 12 клас

Уважаеми родители и ученици,

 

Моля да се запознаете със седмичното разписание за ІІ срок на учебната 20/ 21 година за периода на присъствено обучение за 7, 8 и 12 клас- 04.02.21г.- 17.02.21г.- ТУК.

 

Като прикачени файлове са дневните режими на начален; прогимназиален и гимназиален етап.

 

Продължителността на часовете за онлайн обучението:

  • за 5 и 6 клас са продължителност 30 мин.
  • за 9, 10 и 11 клас са 40 мин.
  • началото на часовете е в посочения дневен режим на съответния клас

 

Начало на учебния ден за:

  • 1 и 2 клас- 08:30ч.
  • 3 и 4 клас- 08:00ч.
  • 5,6,7,9,10 и 11 клас- 08:00ч.
  • 8 и 12 клас- 12:40 или 13:30

 

Училищно ръководство на 23 СУ