Седмична програма от 10.01.22г. до края на първи учебен срок

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

Моля да се запознаете със седмичната програма  за класове и учители от 10.01.22г. от линка.

 

Пожелаваме успешно приключване на първия учебен срок.

 

от УР