Седмична програма от 15.09.21г.

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

Моля да се запознаете със седмичната програма  за класове и учители от 15.09.21г. от линка.

 

Пожелаваме успешна и ползотворна учебна  2021/ 2022 година.

 

от УР