Седмична програма от 26.09.22г.- първи срок на учебната 22/ 23 година

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

 

Моля да се запознаете със седмичните разписания на класове и учители от 26.09.22г. за І-вия срок на учебната 2022/ 2023 годин от линка.

Седмична програма.

 

 

от УР