Седмична програма от 06.02.2023 г.- втори срок на учебната 22/ 23 година

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

 

Моля да се запознаете със седмичните разписания на класове и учители от 06.02.2023 г. за ІI-рия срок на учебната 2022/ 2023 година от линка.

Седмична програма.

 

 

от УР