Седмична програма за ПЪРВИ учебен срок на учебна 22/ 23 година

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

 

Моля да се запознаете със седмичните разписания на класове и учители за І-вия срок на учебната 2022/ 2023 годин от линка.

Седмична програма.

 

Пожелаваме успешна и ползотворна учебна  2022/ 2023 година.

 

от УР