Седмична програма за ПЪРВИ учебен срок на учебна 23/ 24 година

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

 

Моля да се запознаете със седмичните разписания на класове и учители от 15.09.2023г. за І-вия срок на учебната 2023/ 2024 година от линка:

Седмична програма.

 

Учебните занятия започват от 18.09.23г. по вариант А на седмичното разписание.

 

Успешна учебна година за всички!

От УР