Седмична програма за ВТОРИ учебен срок на учебна 23/ 24 година

Уважаеми родители, колеги и ученици,

 

 

Моля да се запознаете със седмичните разписания на класове и учители от 06.02.2024г. за ІІ-рия срок на учебната 2023/ 2024 година от линка:

Седмична програма.

 

Учебните занятия започват от 06.02.24г. по вариант Б на седмичното разписание.