Седмично разписание- ВТОРИ срок- 19/ 20

Уважаеми родители, ученици и учители,

НОВО разписание от 10.02.20г. по вариант Б!!!

Последни промени- 09.02.20г.- 18:30ч.

от УР