Сезони - преход от лято към есен

Преливни нюанси : " Лято - есен" и " Ден и нощ"