След осми клас


СЪС ЗАПОВЕД № РД 01-145/28.03.2017 г. /Приложение №2/
на НАЧАЛНИКА на РУО София - град
са ОДОБРЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ СЛЕД 8 КЛАС В 23 СУ:

Профил: “Технологичен"- Предприемачество и Бизнес
1 паралелка - 26 ученици

Балообразуващи предмети: БЕЛ, Математика, География и икономика
Профилиращи предмети: Технологии /пазарна икономика, предприемачество, маркетинг и реклама, счетоводство/, Информационни  технологии, География и икономика

Реализация на учениците:
Подготовката на учениците е по програми на Джуниър Ачийвмънт в първата  за България Smart Classroom и се постигат високо- технологични знания и умения, предприемачески усет и умения за ръководене на малък и среден бизнес след завършване на средно образование. 
Подготовка за кандидатстване с география.


График на дейности по приемане на ученици след завършен VІІI клас, съгласно заповеди № РД09-1362/ 14.09.2016г. и РД09-1638/ 19.10.16г. на МОН